Profil osobnosti obsahuje archetypy osobnosti, životné princípy, všeobecné zákonitosti alebo vzorce kolektívnych skúseností ľudstva.  Profil osobnosti obsahuje informácie, ktoré nám majú uľahčiť alebo napovedať spôsob, postup naplnenia životnej cesty. Prípad, keď sa jednotlivcovi nepodarí splniť vlastné poslanie, vyvoláva vo vesmíre nerovnováhu a musí si lekciu zopakovať v ďalšom živote.

Celková situácia v spoločnosti, v rodinách, či medzinárodné konflikty nám jednoznačne odzrkadľujú tú závažnú skutočnosť, že mnohí ľudia sa odklonili od vlastnej životnej cesty. Vnútorný nepokoj prenášajú na najbližších, vyvolávajú konfliktné situácie, a tým spôsobujú disharmóniu. Hľadanie a nájdenie životného poslania každého jednotlivca, prispeje k nastoleniu väčšieho poriadku v rodine a aj v celej spoločnosti.  Profil osobnosti podá informácie o každej osobe ktorá o ne prejaví záujem.

Email:

Dátum narodenia:

Poliaľ máte záujem o vypracovanie profili, zaregistrujte sa a vykonajte platbu.