Dnešný deň má vibráciu 5, čo znamená stíšenie tempa a riadenie sa vnútorným hlasom. Energia dňa so sebou prináša pokoj, mier, rozvahu, empatiu a súdržnosť. Na svoj duchovný rozvoj môžete použiť literatúru, hudbu, rozjímanie a štúdium umenia. Počúvajte na svoj vnútorný hlas a realizujte vlastné tvorivé ideály, naplňte svoj život inšpiratívnymi myšlienkami a skutkami. V oblasti lásky a vzťahov podstatnú časť problémov a nedorozumení môžete vyrovnať a harmonizovať tvorivou komunikáciou. Energia dňa praje hlavne Býkom, Váham a Strelcom.