Znamenie zverokruhu Baran (21.3 - 19.4)

Vládnuca planéta: Mars

Živel: oheň

Vlastnosti: rozhodnosť, smelosť, optimizmus, odvaha a priebojnosť

Prostredie: teplé, suché, púšte

Farba: červená

Drahokamy: rubín, jaspis, magnetit

Zvieratá: baran, vlk, divé mačky, dravce

Rastliny: žihľava, ihličnany, cibuľa, cesnak, všetko horké, ostré, štipľavé

Šťastný deň: utorok

Charakteristika znamenia Baran tak, ako ju možno nepoznáte

Povahou sú to nesmierne odvážni, energickí a rozhodní ľudia, idúci smelo za svojím cieľom. Vždy usilujú o prvenstvo, snažia sa preto presadzovať nové myšlienky. Spokojní sú len vtedy, ak presadia svoju vlastnú vôľu.

 

Prirýchlo sa rozhodujú a do každej činnosti sa púšťajú s veľkým nadšením. Túžia po pozornosti. Za každú cenu chcú ukázať svoje mimoriadne schopnosti a výkony, no málokedy sú so sebou naozaj spokojní.

 

Baran má bystrý um, je aktívny a ctižiadostivý. Sústreďuje sa na svoje ego, preto je nadmieru urážlivý, ako aj pomerne tvrdohlavý. Má silný charakter, preto si robí, čo a kedy sa mu zachce. Pokiaľ stratí nad sebou kontrolu, vnucuje všetkým svoje stanovisko.

Baran má vynikajúce vyjadrovacie schopnosti, prehnaný optimizmus, úžasnú energiu a veľkú dávku pôvabnej naivity. Títo ľudia sú bezhranične nebojácni a pôsobia dojmom odhodlaného človeka. Svet vidia v tých najúžasnejších farbách. Podľa nich sa len stačí naň pozerať z toho správneho uhla pohľadu.

 

Milujú pravdu, a preto občas prezradia viac, ako by mali. Tá pravda je však mnohokrát len subjektívna, a preto sa nemusí zhodovať s realitou.

Veľmi rýchlo sa vie rozhodnúť, a to v akejkoľvek životnej situácii. Baran má sklon využívať skôr svoju energiu než rozum, takže je vždy v pokušení udrieť a konať bez rozmýšľania. Unáhlenosť, nedôslednosť a rýchle ochladnutie energie mu často bráni uskutočniť svoje plány.

Pre Barana je prehra osobnou potupou, niečím neprijateľným. Preto, ak mu niečo nevyjde, začne okamžite hľadať vinníkov. Baran rád prekonáva prekážky a bojuje až do vypätia posledných síl. Takáto osoba prekypuje vnútornou silou.

 

Problém je v tom, že má v sebe dve sily, ktoré si navzájom protirečia. Jeho dobré ja by najradšej žilo v pokoji a v mieri. Na druhej strane jeho nepokojné ja, ktoré je netrpezlivé, akčné a nediplomatické, by najradšej bojovalo za svetový mier a cestovalo po neznámych krajinách. Preto potrebuje čas a priestor na to, aby si zharmonizoval svoje ja.

Baran má vždy svoje tajné miestečko, kam si chodí upokojovať nervy.

 

 

Chceli by ste vedieť čo skrýva vaša budúcnosť? Poraďte sa s pani Líviou o problémoch vo vzťahoch, práci či v každodennom živote.

Znamenie Baran a vzťahy - láska, emócie a empatia

 

Láska zasahuje do ich života veľmi zavčasu. Nie je zriedkavosťou, že si svojich partnerov zvolia už v školských laviciach. V manželstve sa ich charakter nemení. Ak chce partner s nimi vydržať, musí mať veľké pochopenie pre zvláštnosti ich povahy.

 

Ani v manželstve neznášajú akékoľvek obmedzenia. Ich nezávislosť a sloboda musí zostať takmer nedotknuteľná. Ak má ich partner čo len trošku podobnú povahu, dochádza medzi nimi k vážnym konfliktom, nedorozumeniam a k ostrým výmenám názorov. Nadštandardne vychádzajú len s tými ľuďmi, ktorí ich obdivujú.

 

Nikdy sa mu nepokúšajte protirečiť, len premrháte svoj drahocenný čas. Baran má v sebe moc, silu a nanešťastie aj hrubosť. Pokiaľ ide o jeho vlastné potreby, o jeho ego a nároky v týchto oblastiach, je dokonca sebecký. No ak ide o potreby druhých, nepochopí ich narážky.

Ak niečomu nerozumie, nikdy si to nedá vysvetliť. Ak u neho chcete niečo dosiahnuť, zabudnite na diplomaciu, choďte rovno k veci. Ak chcete Barana o čomkoľvek presvedčiť, buďte priamočiari.

 

Pre Baranov je nesmierne dôležitý ich intímny život. Už v mladosti to s nimi šije. Ak na nich opačné pohlavie nereflektuje, začnú vystrájať, kričať, predvádzať sa. Potrebujú na seba upútať pozornosť. Priskoro majú za sebou aj prvú sexuálnu skúsenosť. Kým sa skonsolidujú, rodičia si to s nimi užijú.

Partnerská zhoda pre znamenie Baran: Strelec a Lev

Dobre vychádzajú aj s Vodnárom alebo s Blížencom. Menej vhodné sú partnerstvá s Rakmi a s Kozorožcami, prípadne s Pannami.

Baran a jeho vzhľad

Ľudia narodení v znamení Barana sú väčšinou vysokí, majú vzpriamenú postavu, pevný a istý krok. Každý ich pohyb je ostrý a rázny. Krk majú dlhý, čelo skosené šikmo dozadu, nos väčšinou ostrý a veľmi výrazný. Vlasy zvyknú mať svetlé až červenkasté. Ich pohľad je prenikavý a pevný, hlas nesmierne energický až panovačný.

Pozitívne vlastnosti znamenia Baran

Ľudia tohto znamenia majú zvláštnu schopnosť strhávať so sebou iných a získavať ich pozornosť. Majú výborné vodcovské schopnosti, sú inteligentní a objektívni. Sú majstrami pri zvládnutí stratených prípadov a zúfalých situácií.

 

Ďalším ich pozitívom je bystrosť, obetavosť, súcit a ľudskosť. Dajte im čísla a všetko vypočítajú, vyhodnotia situáciu, zanalyzujú a rozhodnú, ako ďalej postupovať. Ak Baran chce, vie si vypestovať železnú vôľu i sebaovládanie. Dokáže zosúladiť vlastnosti a sklony svojej povahy a prekonfigurovať ich na výhodu alebo v prospech spoločnosti či sociálnej skupiny, v ktorej sa práve nachádza.

Negatívne vlastnosti znamenia Baran

Toto znamenie neznáša, ak ho niekto ovláda. Chce byť celkom nezávislý a slobodný a za túto nezávislosť dokáže obetovať takmer hocičo. Keďže je veľmi odvážny, jeho činy možno kvalifikovať ako šialené. Chce ničiť všetko staré, no nové myšlienky nedokáže bez pomoci druhých realizovať, ani dotiahnuť do konca.

 

Nezvládne zotrvať pri jednom projekte, pretože mu chýba trpezlivosť. Súbežne sa púšťa do viacerých nových projektov, čo samozrejme vedie k polovičatým riešeniam a nedokončeným veciam.

 

Niektorí majú problémy v spoločnosti, nevedia sa správať, sú príliš panovační a netrpezliví. Chcú len rozkazovať, neznášajú odpor. Všetko vedia lepšie ako ostatní, ich povaha je zdrojom neustálych konfliktov. Žijú hlavne preto, aby iných viedli a ovládali, aby oni sami boli neustále v popredí.

Detstvo a dospievanie Barana

Barani už od útleho detstva túžia po nezávislosti. Nechcú si nechať rozkazovať a neznášajú disciplínu. Musí sa im ponechať istá miera samostatnosti. V opačnom prípade sa z nich môžu stať panovační a tvrdohlaví ľudia.

 

V detskom kolektíve sa snažia byť vedúcimi osobnosťami. U týchto detí treba čo najskôr potlačiť prenikavo sa prejavujúcu žiarlivosť. Keďže sa v rodinnom prostredí cítia utláčané, využívajú každú príležitosť, aby sa dostali von. Zároveň je nutné, aby sa od nich žiadal aj pravidelný a včasný návrat.

 

Tieto deti zvyknú byť veselé, divoké a hlavne hlučné. K životu potrebujú pohyb, hru, spoločnosť a hlavne zmeny.

Typické správanie znamenia Baran v spoločnosti

Ľahko si získava priateľov a rád si s nimi občas nezáväzne podebatuje. V spoločnosti veľmi rád všetkých pobaví komickými historkami z vlastného života. Je priateľský, otvorený novým možnostiam, prístupný netradičným veciam a technickým vymoženostiam, ktoré mu spríjemnia a uľahčia život.

 

Baran je mimoriadne veselý, priam prekypujúci radosťou. Rád dramatizuje a zveličuje a takisto má rád výstredností. Patrí k užitočným priateľom, pričom rád priloží ruku k dielu. Veľmi ochotne pomôže, vybaví, zariadi a zabezpečí všetko, o čo ho priatelia požiadajú.

 

Najlepšou odmenou pre Barana je pochvala od kamarátov. Baran potrebuje pozornosť okolia, preto, ak nezožne potlesk a verejnú pochvalu, po ktorých tak dychtivo túži, začne kopať, durdiť sa a trucovať.

Práca a profesionálny rast v živote Barana

O Baranoch je všeobecne známe, že neznášajú podriadenosť. Odporúča sa, aby si zvolili také povolanie, v ktorom môžu pracovať i rozhodovať sa samostatne. Ak je takýto človek zamestnaný vo väčšom kolektíve, vynaloží všetko svoje úsilie na to, aby sa čo najrýchlejšie dopracoval na vedúce postavenie.

 

Baran sa bez problémov zhostí úloh, do ktorých sa pustí. Ak sa mu nebude lepiť smola na päty, práca mu pôjde od ruky.

Najlepšie sa hodia k vojsku, kde sa z nich často stávajú dôstojníci. Ako vojaci vynikajú veľkou dávkou udatnosti a rozhodnosti. Veľmi dobré výsledky dosahujú ako kresliči a architekti. V obchode a podnikaní dosiahnu úspech len vtedy, ak nejde o skromnú a mravčiu prácu, ale o výbojný obchod a prudký vzostup zisku.

 

Vo všeobecnosti im vyhovujú také zamestnania, v ktorých sa pracuje so zbraňami, ohňom alebo so železom. Mimoriadne úspechy dosahujú aj ako lekári, chirurgovia.

Vhodné povolania: obchodník s autami, novinár, policajt, šéfkuchár, kovoobrábač, strojár politik

Zdravie, vitalita a životná energia

Ľudia narodení v znamení Barana majú zvyčajne silnú telesnú sústavu a iba zriedka bývajú chorí. Zväčša trpia iba bolesťami hlavy, prípadne vysokým krvným tlakom. Ľahko dostávajú úpal.

 

Veľký stres u nich môže mať za následok dlhšiu nespavosť. Zvyknú mať o niečo vyššie horúčky, ktoré však nikdy netrvajú dlho. Pokiaľ ide o úrazy, najčastejšie možno hovoriť o popáleninách a zraneniach strelnými alebo sečnými zbraňami.

Muž Baran a jeho typické rysy

Muži narodení v znamení Barana neznášajú podriadenosť, ani monotónnu činnosť. Nemajú zmysel pre detaily. Rozmýšľajú v globálnych dimenziách. V prevažnej miere potrebujú priestor na samostatné rozhodovanie.

 

Najlepšie sa vedia prejaviť v oblasti techniky, podnikania či ako remeselníci. Mnohí z nich sú výborní vedci, lekári, športovci, riadiaci pracovníci či ekonómovia. Najviac ich zaujíma divadlo, tanec, výtvarné umenie a umelecké remeslá.

 

Majú rečnícke nadanie, sú vynikajúcimi agitátormi a advokátmi. Taktiež vynikajú v oblasti chovateľstva divých zvierat, v politike, v ozbrojených zložkách, v cirkuse. Väčšinou uprednostňujú bojové športy, futbal, box a rôzne iné. Môžu vynikať aj v oblasti umenia ako spisovatelia, herci, maliari či hudobníci.

 

Vo vzťahoch nepatria do kategórie verných partnerov. Napriek tomu, že sa dokážu bláznivo zaľúbiť, po krátkom čase svoj záujem presmerujú na svoj nový objekt záujmu. Pridlho nevedia udržať svoju pozornosť. Ich ohnivá nátura potrebuje rýchle zmeny, nové zážitky, a preto ich vzťahy fungujú iba na krátky čas. Jedine kľudnejší typ Barana vie vydržať pri jednej partnerke. No tak či tak, sú z nich vynikajúci otcovia, ktorí milujú svoju rodinu, deti a nemajú problém im to dať najavo.

 

Pri znamení Barana si ale treba dávať pozor na jednu vec. Aby neskĺzol do svojich ilúzií a snových stavov, aby ich neprezentoval ako holú skutočnosť. Prečo to robí? Tým, že sa mu nepáči realita, prispôsobí si ju svojim predstavám.

 

Muž narodený v znamení Barana má sklony nehovoriť pravdu. Zároveň je aj nesmierne žiarlivý, a preto je nutné ho včas zablokovať, stopnúť ho v týchto praktikách. Nedovoľte im, aby uverili vlastným výplodom fantázie.

 

Slávne osobnosti: Adolf Hitler, Otto von Bismarck, Elton John, Vladimir Iljič Lenin, Leonardo da Vinci, Casanova, Charlie Chaplin, Karol Veľký, Maxim Gorkij, Vincent van Gogh

Ako pristupovať k mužovi znamenia Baran "Návod na použitie muža Barana"

Muž Baran je nesmierne vášnivý, iniciatívny, aktívny a príťažlivý. Tí temperamentnejší s ničím dlho neotáľajú. Ak sa im niekto zapáči, idú hneď na vec. Sú natoľko rozkošní, zhovorčiví a príjemní spoločníci, že nemajú problém získať pozornosť mladších alebo dokonca aj starších žien. Tie majú na neho slabosť, ktorú Barani zvyknú využívať a zneužívať vo svoj prospech. Nehovoriac o problémoch s vernosťou, pretože táto oblasť je skutočne akútna.

 

Na Baranov platí metóda cukor a bič, čo znamená, že je nutné ich zmiasť. Nesmú si byť istí tým, čo ich doma čaká. Toto vzrušenie ich dostatočne zabaví, a tak nebudú mať priestor na to, aby sa obzerali iným smerom. Teda, ak už ženy majú vzťahy s Baranom, čo nie je problém dosiahnuť, potom prichádza druhá fáza, udržať s nimi vzťah.

 

Muž Baran musí mať pocit, že manželka či partnerka si bez neho nedokáže poradiť. Nehovoriac o rozdelení povinností v domácnosti, o zapojení muža do takých každodenných povinností, akým je rozvoz detí do škôl, na krúžky, o riešení spoločných nákupov, starostlivosti o rodičov a podobne. Muži Barani to mile radi urobia, len im to treba nariadiť, zamestnať ich, zapojiť ich myseľ tým užitočným smerom.

 

Ženy pri nich musia mať pod kontrolou aj financie a ak podnikajú, tak dvojnásobne. Ba aj na chod spoločnosti by mali partnerky dozerať. Muži narodení v tomto znamení sú vo sfére intimity nesmierne aktívni, čo znamená, že na ich udržanie je nutné im vyjsť v ústrety.

 

Baranom mužom sa nesmie privoliť súbeh dvoch vzťahov, pretože tieto vzťahy nebudú mať konca kraja. Informácie, ktoré šíria, si treba overiť, pretože sa to nemusí snúbiť so skutočnosťou.

 

Barani sú najlepší manželia na svete. Milujú svoju rodinu a urobia pre ňu všetko, čo jej na očiach vidí. Takýchto kľudných Baranov je nutné si vážiť. Niektoré ženy ich kľud berú za slabosť, čo je veľká škoda, pretože práve ich vyrovnaná povaha napomáha k harmónii domova.

Žena Baran a jej typické rysy

Ženy narodené v znamení Barana majú obdobné povahové vlastnosti ako muži. Chcú vládnuť, riadiť, veliť, dobývať, a to nielen v profesionálnom, ale aj v osobnom živote. Chcú mať všetko pod kontrolou, byť všade na prvom mieste. Trpia chorobnou obavou pred zlyhaním.

 

V manželstve sú hlavami rodiny, snažia sa mať pod kontrolou všetky vzťahy a aj financie. Nie vždy je to šťastné riešenie. Hlavne vtedy to zlyháva, ak sami nezvládajú gazdovanie.

 

Ženy narodené v znamení Barana zväčša ignorujú individualitu svojich partnerov. Zvyčajne najprv konajú a až potom rozmýšľajú. Nestrácajú čas zbytočnými úvahami. Kým ostatní váhajú a rozmýšľajú, oni už dávno konajú. Vedia, kedy majú pridať ruku k dielu.

 

Veľmi temperamentné ženy narodené v znamení Barana sú nesmierne nervózne, netrpezlivé, zle naladené a neskutočne hlučné. Veľmi rýchlo strácajú trpezlivosť aj pri výchove detí, túto činnosť preto najradšej prenechávajú na iných členov rodiny.

 

Na druhej strane sa postarajú o potreby rodiny. Pre nich je práca a kariérny postup prvoradá. Z veľkého vypätia síl a z nesmierne hektického života môžu mať problémy psychického charakteru, komplikácie s krvným tlakom, s trávením či rôzne nepríjemnosti so zápalmi.

 

Obdobne ako muži, aj ženy môžu fantazírovať, unikať do vlastných svetov. Následne na to, stret s realitou je pre nich skutočne nepríjemný. V profesionálnom živote je dobré, ak môžu pracovať s číslami, vo väčšom kolektíve a najlepšie vo vedúcej funkcii. Dynamickú energiu Barana je dobré využiť v činnostiach, ktoré sú prepojené s pohybom. V plnej miere sa môžu realizovať ako v športe, tanci, v umení či v manažovaní rôznych pracovných kolektívov.

 

Slávne osobnosti: Dagmar Veškrnová- Havlová, Betty Davis, Jana Hlaváčová, Celine Dion, Lucie Bílá, Claudia Cardinale, Diana Ross, Lisa Stansfield, Emma Thomson, Mariah Carey

Ako pristupovať k žene znamenia Baran - "Návod na použitie ženy Barana"

Ženy narodené v znamení Barana sú nesmierne temperamentné, vášnivé a s veľkou dávkou fantázie a tvorivosti. Tieto ich prirodzené schopnosti sa v plnej miere prejavia hlavne v sexuálnej oblasti.

 

Temperamentné ženy narodené v tomto znamení sa v časnej puberte zaujímajú o sexuálny život a v mnohých prípadoch nelenia vyskúšať si v tejto oblasti aj rôzne praktiky. Muži s nimi nemajú ťažkú robotu. Ženy narodené v znamení Barana pridlho neotáľajú a podľahnú zvádzaniu. V mnohých prípadoch nečakajú na iniciatívu od opačného pohlavia a oni sami sa pustia do dobíjania.

 

Niekedy svoj záujem prezentujú dosť neohrabane. Neberú ohľad na druhých, ani na pocity vytypovanej osoby, ktorej taká dávka otvorenosti môže byť trošku nepríjemná. Svojím energickým, agresívnym prístupom môžu mnohých mužov vyplašiť. Prípadne sa môžu stať jednorazovou hračkou pre mužov, ktorým padne vhod tak ľahko získaná korisť.

 

Temperamentné ženy narodené v tomto znamení nie sú ani v partnerstve, ani v manželstve príliš verné. Preto ich treba zamestnať rôznymi povinnosťami, sem tam ich skontrolovať, takpovediac prepadnúť v takých chvíľach, v ktorých to najmenej očakávajú. Je vhodné im dať dostatok vzrušenia, ktoré ich udrží v bdelosti a pri ktorom si nie sú si isté tým, kedy a kde sa ich partner objaví. Nehovoriac o ich vášnivosti, v ktorej ak majú deficit, hľadajú iné možnosti.

 

Pri miernejších a pohodových ženách narodených v znamení Barana nemusia byť dodržané žiadne špeciálne postupy. Tieto ženy sú kľudné, vyrovnané, milujú svoju rodinu a partnera. Sú to verné partnerky a v mnohých prípadoch aj nábožensky založené.

 

Numerologička Lívia odpovie na otázky

Hľadáte odpovede na otázky ktoré Vás trápia ? Získajte rýchle a diskrétne odpovede od skúsenej numerologičky Lívie !

Numerologička Lívia Vám urobí rozbor osobnosti

Potrebujete odpoved na chlapa alebo zenu. Lívia urobí presne vyhodnotenie osobnosti.

Aké znamenie sa hodí k Baranovi? Baran a Býk Baran a Kozorožec vzťah Baran a Rak Baran a Rak vzťah Baran a Škorpión Baran a Váhy Baran a Vodnár baran lev Baran muž Baran muž láska Baran Váhy Baran Vodnár Baran vzťah Baran žena Baran znamenie muž Baran znamenie žena Býk a Baran Lev Baran muž Baran ako ho zbaliť muž Baran žena Lev muž Baran muž Baran žena Vodnár Rak a Baran Škorpión a Baran Škorpión muž Baran žena Váhy a Baran Váhy a Baran vzťah Váhy Baran Vodnár a Baran Vodnár Baran Vodnár muž a Baran žena žena Baran žena Baran muž Býk žena Baran muž Lev žena Baran muž Ryby žena Baran muž Váhy žena Lev muž Baran znamenie Baran muž znamenie Baran muž charakteristika znamenie Baran vzťahy znamenie Baran žena žena Baran muž Škorpión

býk

20.4. - 20.5.

blíženci

21.5. - 20.6.

rak

21.6. - 22.7.

lev

23.7. - 23.8.

panna

24.8. - 22.9.

váhy

23.9. - 22.10.

škorpión

23.10. - 21.11.

strelec

22.11. - 21.12.

kozorožec

22.12. - 19.1.

vodnár

20.1. - 18.2.

ryby

19.2. - 20.3.