Dnešný deň má vibráciu 5, čo znamená proces vzdelávania. Počas dňa je najvhodnejšie obdobie na zahájenie vzdelávacieho procesu, Učením formujete seba ale zároveň ním vplývate aj na ďalších ľudí. Okrem duchovného a intelektuálneho rastu sa vám môže začať dariť aj v materiálnej, finančnej oblasti, či vo sfére kariérneho postupu. V oblasti lásky a vzťahov sa budete zapodievať riešením rodinných otázok, či si založiť rodinu alebo posunúť vzťah do vyššej roviny. Energia dňa praje hlavne Býkom, Strelcom a Váham.