Dnešný deň má vibráciu 4, čo znamená nové začiatky, zmeny. Energia dňa pomáha v nových začiatkoch, pri rozbehnutí nových projektov. Je ideálny čas na zmeny akéhokoľvek charakteru. Aj na presťahovanie, cestovanie, či nástup na nové pracovisko je vhodné obdobie. Počas dňa je nutné dodržiavať zákony a predpisy a to hlavne na cestách, v opačnom prípade vás to môžete vyjsť veľmi draho. V oblasti lásky a vzťahov sa vymedzia hranice, dohodnú sa podmienky, urobia sa kompromisy, ústupky vďaka ktorým sa vzťahy budú môcť pozitívne vyvíjať. Energia dňa praje hlavne Baranom, Škorpiónom a Rybám.