Dnešný deň má vibráciu 5, čo znamená ústretovosť a ochotu pomáhať. Počas dňa vás požiadajú o pomoc, radu či iné služby alebo možno , že práve vám sa zíde ústretovosť iných ľudí. Dochádza ku výmene energií, informácií, financií či majetku. V každom prípade ide o výhodnú výmenu, pri ktorej určite nebudete škodní. V profesionálnej oblasti vaše schopnosti nájdu uplatnenie ako v osvete, v školstve, vo výchove alebo v poradenstve prípadne v riadiacej pozícii. V oblasti lásky a vzťahov je pre vás nesmierne dôležitá rodina alebo iné spoločenstvo postavené na veľmi úzkych vzťahoch. Cítite potrebu týchto ľudí chrániť, starať sa o nich, radiť, či pomáhať im. Energia dňa praje hlavne Býkom, Strelcom a Váham.