Dnešný deň má vibráciu 6, čo znamená lásku a výnosný obchod. Počas dňa sa ako láske tak aj obchodu bude dariť v rovnakej miere. Hlavne sa čiňte, konajte, vynaložte dostatočné úsilie na uzavretie obchodu. Aj pracovné zmluvy, nové platobné dekréty, povýšenia či iné výhodné zmluvy sa podpisujú. Ani vybavovačky na úradoch neodkladajte na neskoršie obdobie, teraz je ten správny čas na doriešenie neodkladných záležitostí. V oblasti lásky a vzťahov sa môžete znova zaľúbiť a to dokonca do bývalej lásky. Je najvyšší čas na vyznania lásky, nebojte sa odmietnutí a rôznym druhom strachov nedovoľte aby vás zablokovali v napredovaní. Energia dňa praje hlavne Blížencom, Pannám a Kozorožcom.